Pris 2018

Den fulde pris er kr 7793 kr pr. mdr. 
Kommunens tilskud er 5543 kr pr. mdr.        
Jeres egenbetaling/pris er 2250 kr pr mdr.

Med i prisen er skumklude, skifteunderlag, zinksalve, hagesmække og håndklæder. Prisen inkluderer også mad, drikkelse og frugt.

Den fulde pris indsættes på min konto, Danske bank reg: 0914 konto: 3148119473 eller mobilepay 

Til  sammenligning

En kommunal dagplejeplads i Kerteminde ykommune koster i 2018: 2.703,00 
kr. pr. måned


En vuggestueplads koster i Kerteminde kommune 2017: 

2.976,00 kr. pr. måned ekskl. madordning. (Ud over egenbetalingen opkræves der kr. 563,- for deltagelse i Mælkevejens frokostordning)

Betaling sker månedsvis forud og skal være til disposition senest den 2. hverdag i måneden. Der betales alle 12 måneder i året, også ved ferier. Prisen justeres ved hvert årsskifte.

 

Der ydes søskende tilskud-Gog ikke økonomisk friplads. 

Børn fra andre kommuner 

Jeg modtager børn fra andre kommuner. Dog kan egenbetalingen variere, idet kommunerne yder forskelligt tilskud.

Forlængelse af pasning

Kommunen yder tilskud til jeres barn til det fylder 2 år og 10 måneder. Kommunen kører efter den 1. i måneden. Eks.: Barnet fylder 3 år den 20. maj. Barnets sidste dag i dagplejen vil så være den sidste hverdag i februar. Reglerne er gældende for hele kommunen.

Der er mulighed for at forlænge barnet, såfremt jeg har plads, så spørg i god tid, hvis forlængelse ønskes. Dog vil den månedlige egenbetaling stige (3616,- i år 2013 for børn fra Kerteminde Kommune), idet tilskuddet falder.

Kommunalt tilsyn

Kerteminde Kommune fører tilsyn med min dagpleje og kommer på anmeldt og uanmeldt besøg flere gange om året.

 

Opsigelsesvarsel

Der er 2 måneds opsigelse til den 1. i måneden.
Det gælder for både forældre og børnepasser.
Opsigelsen skal ske skriftelig og der skal sendes kopi til  pladsanvisningen.