Pris 2019

Den fulde pris er kr 7536 kr pr. mdr. 
Kommunens tilskud er 5136 kr pr. mdr.        
Jeres egenbetaling/pris er 2400 kr pr. mdr.

Med i prisen er skumklude, skifteunderlag, zinksalve, hagesmække og håndklæder. Prisen inkluderer også mad, drikkelse og frugt.

Den fulde pris indsættes på min konto til den 1. I måneden. Tilskudet fra kommunen udbetales d. 1. I måneden. 

Danske bank reg: 0914 konto: 3148119473 eller mobilepay 

Betaling sker månedsvis forud og skal være til disposition senest den 2. hverdag i måneden. Der betales alle 12 måneder i året, også ved ferier. Prisen justeres ved hvert årsskifte.

 

Der ydes søskende tilskud-Gog ikke økonomisk friplads. 

Børn fra andre kommuner 

Jeg modtager børn fra andre kommuner. Dog kan egenbetalingen variere, idet kommunerne yder forskelligt tilskud.

Forlængelse af pasning

Kommunen yder tilskud til jeres barn til det fylder 2 år og 10 måneder. Kommunen kører efter den 1. i måneden. Eks.: Barnet fylder 3 år den 20. maj. Barnets sidste dag i dagplejen vil så være den sidste hverdag i februar. Reglerne er gældende for hele kommunen.

Der er mulighed for at forlænge barnet, såfremt jeg har plads, så spørg i god tid, hvis forlængelse ønskes. Dog vil den månedlige egenbetaling stige (3616,- i år 2013 for børn fra Kerteminde Kommune), idet tilskuddet falder.

Kommunalt tilsyn

Kerteminde Kommune fører tilsyn med min dagpleje og kommer på anmeldt og uanmeldt besøg flere gange om året.

 

Opsigelsesvarsel

Der er 2 måneds opsigelse til den 1. i måneden.
Det gælder for både forældre og børnepasser.
Opsigelsen skal ske skriftelig og der skal sendes kopi til  pladsanvisningen.