I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 har Byrådet besluttet, at børn i Kerteminde Kommune fremover begynder i børnehave til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Overgangen til børnehavestart ved 2,10 år vil ske trinvist i løbet af de første måneder af 2013 for at sikre den nødvendige tilpasning af dagpleje- og børnehavepladser. Det betyder, at nogle børn i perioden januar – marts 2013 vil få anvist en børnehaveplads, når de fylder 2,10 år mens andre vil få anvist en børnehaveplads, når de fylder 2,11 år og atter andre, når de fylder 3 år.

Forældre til børn, som skal visiteres til en børnehaveplads i januar, februar eller marts 2013 vil i løbet af november modtage brev herom fra Pladsanvisningen.

Pr. 1. april 2013 bliver børnehavestart ved 2,10 år fuldt implementeret således, at alle børn bliver anvist en børnehaveplads til den 1. i den måned, hvor de fylder 2,10 år. Børn der skal begynde i børnehave til 1. april vil få anvist en plads medio februar.

Ved spørgsmål til indførelsen af børnehavestart ved 2,10 år kan henvendelse ske til Hanne Petersen i Pladsanvisningen på pladsanvisning@kerteminde.dk eller 65 15 11 90 eller til fuldmægtig Christina Skarving på ces@kerteminde.dk eller 65 15 11 63.