Trygge børn trives bedst - Derfor vil jeg gøre mit bedste i at.:

 

Sikre - At I forældre føler Jer trygge og glade ved at jeg passer det aller vigtigste I har - Jeres barn.

 

Give - Børnene en god start på dagen og livet, så de får skabt et godt "fundament" for deres videre liv.

 

Støtte - Børnene i deres, sproglige og motoriske, udvikling.

 

Være - Nærværende, og give det enkelte barn den tryghed og omsorg det har brug for, så de får en god start på livet.

 

Skabe - Nysgerrighed og fremme lysten til læring.

 

Tilpasse - Aktivitetsniveau, leg og læring ud fra det enkelte barns alder og behov.

 

- Det er vigtigt for Jeres barns trivsel, med et godt samarbejde, og en gensidig forståelse, mellem jer som forældre, og mig.  

 

En "fejl" kan ikke rettes hvis man ikke er bekendt med den, og ros bliver man altid glad for.