Syge eller småsyge børn modtages ikke.

Dels pga. smitten, men også fordi jeg ikke kan give den ekstra omsorg barnet har brug for.

 

Barnet skal kunne følge en almindelig dag.

 

Giver man sit barn smertestillende, må man gå ud fra det er fordi barnet er sygt og derfor bør være hjemme under opsyn af en anden voksen end mig.

Jeg modtager IKKE børn der får smertestillende, da de stadig kan være smittebærende, hvilket gør at de andre børn og mig selv kan blive smittet.       Jeg følger sundhedsstyrrelsens anbefaling som kan ses på

www.sst.dk 

 Er jeg syg skal I selv stå for at finde pasning til jeres barn. Derfor er det også MEGET vigtigt at i respekterer, at der ikke skal komme syge børn her.    

Jeg giver jer besked tidligt om morgenen inden 6.00 og giver jer en status inden 16 igen.  

ingen feberbørn - og heller ikke børn der ikke kan deltage på normal vis.

I bedes SMS/ringe i mellem 7.00-8.00 hvis barnet er sygt eller holder fri.  

Sygdomme og daginstitution/dagpleje

Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Det kan være vanskeligt for forældrene at få arrangeret pasning af deres syge barn. Nogle forældre vælger at løse problemet ved at give deres syge barn paracetamol om morgenen, inden det afleveres i daginstitutionen/dagplejen. Men et barn bliver ikke raskt, når det får paracetamol. Hvis et barn møder i daginstitution/dagpleje uden at være helt raskt, har det på grund af nedsat modstandskraft en større risiko for at pådrage sig en anden sygdom, og barnet vil kunne smitte de andre børn i daginstitutionen/dagplejen. Det er synd både for barnet og for de andre børn i daginstitutionen/dagplejen.

 

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i daginstitution/dagpleje, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at barnet må komme i daginstitutionen/dagplejen, når det er raskt. Barnet er raskt, når det kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

Fra sundhed.dk

Fakta            

  • Børn holdes hjemme, hvis de har feber, dvs. 38° C eller højere, målt med termometer i endetarmen
  • Børn holdes hjemme, hvis de har svækket almentilstand og/eller kræver særlige pasningsforhold
  • Særlige regler kan gælde for de enkelte sygdomme
 
 

Barnet skal være smittefrit

Hvornår kan børn komme i dagpleje i forbindelse med sygdom? Ifølge Sundhedsstyrelsen er hovedreglen, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Se Sundhedsstyrelsens publikation om smitsomme sygdomme.

       

Generelt for alle sygdomme

  • Børn holdes hjemme, hvis de har feber, dvs. 38° C eller højere, målt med termometer i endetarm
  • Børn holdes hjemme, hvis de har svækket almentilstand. Det vil sige, hvis de er uoplagte, slappe og virker syge

 

 

 

 

 

Specifikke sygdomme

         

Børnesår

Børn skal behandles og holdes hjemme, til hudsårene er under kontrol. Små børn har svært ved at overholde regler om renlighed og vil pille i sårene. Selvom der er startet behandling, kan sårene godt smitte. Derfor må små børn først komme i dagpleje, når sårene er tørret ind og skorperne faldet af. Børn i skolealderen kan bedre overholde regler om ikke at pille i sårene samt hyppigt at vaske hænder og kan derfor komme i skole, når behandling er påbegyndt.

Diaré

Rådene afhænger af årsagen til diaré-generne. Det vil også afhænge af barnets alder, om det har kontrol med afføringen eller ej. Vurderingen er individuel fra barn til barn, tal eventuelt med lægen om dette. Ved en uskyldig infektion "som går på omgang" blandt børn, kan børn komme i dagpleje, så snart almentilstanden tillader det.

Forkølelse

Der er ingen specielle restriktioner for at komme i dagpleje. Barnet skal være hjemme ved feber eller svækket almentilstand.

Lussingesyge, den femte børnesygdom

Sygdommen kaldes også erythema infectiosum. Børn kan komme i dagpleje, når de er feberfri, også selv om de fortsat har udslæt.

Tre-dages feber

Kaldes også exanthema subitum. Børn kan komme i dagpleje, når de er feberfri, udslættet forsvinder hurtigt.

Halsbetændelse

Det er ingen restriktioner, ud over de almindelige forholdsregler, hvis det ikke er streptokokinfektion (se senere).

Lus og kæmning Hovedlus 

Børn kan komme i dagpleje dagen efter, at behandlingen er startet.

Hånd-, fod- og mundsygdom

Børn kan komme i dagpleje, når almentilstanden tillader det, selvom de fortsat har udslæt.

Kighoste

Børn kan komme i dagpleje 5 dage efter, at antibiotisk behandling er startet.

Fåresyge

Barnet bør holdes hjemme, så længe der er synlig hævelse af spytkirtel. Som regel kan barnet komme i dagpleje ca. 9 dage efter, at hævelsen er startet.

Lungebetændelse

Almentilstand og feber er afgørende. Når almentilstanden er tilfredsstillende, og barnet ikke har feber, dvs. temperatur over 38°C, kan det komme i dagpleje.

Børneorm

Barnet kan komme i dagpleje dagen efter, at behandlingen er startet.

Mæslinger

Dette bør aftales i samråd med læge på grund af faren for smitte af andre. Som regel kan barnet komme i dagpleje 4 dage efter, at udslættet brød ud. Sygdommen er blevet meget sjælden, efter vi er begyndt at vaccinere mod mæslinger.

Molluskler (vandvorter)

Faren for smitte mellem personer er minimal, og der er derfor ingen begrænsninger for at komme i dagpleje.

Ringorm

Barnet kan komme i dagpleje dagen efter, at behandling er startet.

Røde hunde

Dette bør aftales i samråd med læge på grund af faren for smitte af andre. Normalt kan barnet komme i dagpleje 1 uge efter, at udslættet brød ud.

Scabies (fnat)

Barnet kan komme i dagpleje dagen efter, at behandling er startet.

Skarlagensfeber

Børn er smittefri, når de har fået penicillin i mindst et døgn, og de kan komme i dagpleje, hvis almentilstanden tillader det, og temperaturen ikke er over 38 grader.

Streptokok halsbetændelse

Børn kan komme i dagpleje, når de har fået penicillin i mindst et døgn, hvis de ikke har feber, dvs. temperatur over 38 grader, eller svækket almentilstand.

Urinvejsinfektioner

Smitter ikke fra person til person. Almentilstand og eventuelt feber er afgørende.

Skoldkopper

Børn bør holdes hjemme, til alle dele af udslættet er tørret ind - det vil sige, at alle skoldkopperne er omdannet til tørre skorper.

Vorter

Der er ingen begrænsninger for dagpleje. Vorter smitter ikke fra person til person.

Mellemørebetændelse

Sygdommen smitter ikke, derfor er der ingen begrænsninger. Feber eller almentilstand er afgørende.

Øjenbetændelse

Børn med øjenbetændelse må ikke komme i dagpleje:

• hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflåd

• hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed

• hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand

Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af læge og evt. henvises videre til øjenlæge. Når barnet har været i behandling mindst 2 døgn, og der ikke længere er pusflåd, lysskyhed eller påvirket almentilstand, selv om behandlingen skal fortsætte i længere tid.

 

 

Kilder

Fagmedarbejdere

  • Flemming Skovby, overlæge, professor, dr.med., Rigshospitalet
  • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense