Vilkår for Camilla’s private pasningsordning.

 

Privat pasningsordning  jf. dagtilbudslovens § 78.

 

Ordningen er godkendt af Kerteminde kommune, som har tilsynspligt med dagplejen, hvor de fører tilsyn med sikkerhed, hygiejne og børnenes udvikling og trivsel.