Privatdagpleje er et tilbud til jer forældre der selv ønsker at vælge jeres dagplejer.

Det er jer, der vælger dagplejeren/dagplejeren der vælger jer, altså ikke kommunen der vælger en for jer.

En privatdagplejer er godkendt under de samme vilkår som en kommunal dagplejer.

Kommunens dagplejepædagog fører tilsyn i den privatedagpleje, så som i den kommunaledagpleje.

Man modtager kommunalt tilskud til betaling af pasning.

Der tilbydes søskende rabat.

Den private dagplejer vælger selv sin hverdag og arbejdsgang, det vil sige, at man ikke er pålagt at skulle i legestue. Fek.s. hvis man har små børn der ikke kan rumme alt den larm.

Jeg køber ALT selv, og kan derfor også selv vælge, hvad jeg tilbyder børnene. Altså IKKE meget gamle legesager der evt kan indeholde hormomforstyrende stoffer eller phthalater.

Jeg SKAL ikke sende børnene videre når de fylder 2.år og 10 måneder, hvis man ikke er klar til børnehave, eller har fået den børnehave man gerne vil have sit barn i. Tilskudet falder så egenbetalingen vil blive højere i den periode, men det er som regl godt givet ud.